První pomoc při astmatu

13.01.2011 17:55

Astmatický záchvat

Astma je chronická nemoc plic, při které dochází k zánětu dýchacích cest.
Astmatický záchvat je zúžení proudu vzduchu a typické těžké oddechování je vyvoláno
ztíženým průchodem vzduchu do plic, způsobeným křečovitým stahem průduškových svalů.
Těžké astmatické záchvaty by měly být pod kontrolou odborníka, protože mohou
vyžadovat hospitalizaci s napojením na kyslík a nitrožilní podávání léků.
Nejčastější příčiny:
Alergeny – roztoči v prašném prostředí, domácí zvířata, pyl, plísně, některé léky,…
Záchvat se může také dostavit při běžném kašli, nadměrné fyzické zátěži, stresu nebo
chřipce.
Příznaky:
● narůstající dušnost
● zapojení pomocných dýchacích svalů
● strach, neklid, pocení,
● kašel
první pomoc
● jsou-li přítomny příznaky dechové nedostatečnosti ( postižený promodrává) a dochází u
postiženého ke ztrátě vědomí, neprodleně volejte RZP!
● vyhýbat se místům, kde se nachází alergen, který záchvat pravděpodobně vyvolal.
● Fowlerova poloha nebo poloha v sedě s opřenými horními končetinami (pokrčené
v loktech) o stůl a tím zapojení dýchacích svalů.
Fowlerova poloha
● uvolnit oděv
● vyvětrat (kyslík) a vyzvat postiženého ke klidnému dýchání
● pokud má u sebe postižený inhalační léky na astma (bronchodilatancia – např.Ventolin,
Bedotek, Berodual) předepsané od lékaře, a které pravidelně užívá, podáme 2 dávky
(vstříknutí), tím se příznaky záchvatu zmírní, nebo úplně vymizí

Share |