Když dítě nastoupí do školky.....

23.09.2013 20:07

Každé dítě je jiné, jinak reaguje na odloučení od rodičů. Proto je důležité věnovat pozornost těmto bodům:
1) doporučujeme vyvarovat se dlouhému rannímu loučení. Informujte dítě, kdo a kdy pro něj přijde. Mluvte klidně a srozumitelně, tak podpoříte důvěru svého dítěte.
2) Neopouštějte své dítě ve spěchu, nezapomeňte na pusu a zamávat!
3) Vždy mu připomeňte, že jste rádi, že už je velké a chodí do školky a něčemu novému se naučí, zatím,
co vy jste v práci.
4) Není vhodné slibovat dítěti, že když bude hodné a nebude plakat, odměnu (hračky, bonbóny...)., není dobré dítěti slibovat, že ho rodič vyzvedne po obědě a přitom si dítě vyzvedávají až odpoledne, děti to berou velmi těžce
5) Počítejte s tím, že se objeví nějaká ta slzička. Není třeba propadat panice, řiďte se doporučením učitelek. 
6) Alespoň první týden by dítě, které je ve školce poprvé, mělo chodit domů maximálně po obědě. Pro dítě je vstup do MŠ velkou změnou a proto je lepší postupovat pozvolně.

Nezáleží na věku. Dítě se učí přizpůsobovat se nové sociální situaci, tomu, že rodiče musí jít do práce a že ono bude nějaký čas bez nich. Brzy pochopí režim dne ve školce i to, že každý se vrátí domů. Společnou spoluprací rodiče a učitelky se adaptace zvládne lépe.

 

Share |