Grafomotorika s Evičkou

12.10.2017 13:29

Grafomotorika a vizuomotorika jsou jedním z důležitých kritérií při posuzování způsobilosti k zahájení školní docházky. Je tedy velmi důležité rozvíjet grafomotorické schopnosti již v předškolním věku. Vytváříme dostatek příležitostí ke kreslení, výtvarným činnostem, děti mají volný přístup k výtvarným materiálům a psacím potřebám.

  • upevňujeme špetkový úchop
  • zařazujeme uvolňovací cviky
  • hrajeme si s prsty
  • rozvíjíme jemnou motoriku ( modelujeme, vytrháváme, stříháme, uchopujeme a navlékáme korálky či jiné materiály, trénujeme s kolíčky, víčky , knoflíky....)
  • rozvíjíme hrubou motoriku ( především při pohybu venku a sportovních činnostech)
Dále se zaměřujeme na rozvoj řeči, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace a celkové motorické obratnosti.
Share |