CO SE UČÍME A S ČÍM MOHOU POMOCI RODIČE, ABY DĚTI VE ŠKOLCE VŠE LÉPE ZVLÁDLY?

01.03.2014 10:03

-         používat příbor - prosíme rodiče, nechte děti jíst příborem i doma.Lžíci používáme jen na polévku.

-         samostatně se svlékat a oblékat, obrátit oblečení na líc

-         správně držet tužku - ještě pro některé děti velký problém

-         správně manipulovat s nůžkami- nechte děti doma stříhat, pokud má dítě problém, pomozte mu.

-         vzájemně se respektovat, vážit si jeden druhého

-         neskákat si do řeči, hlásit se o slovo, nesmát se nikomu za jeho názor

-         poprosit a poděkovat, vzájemně si půjčit hračky, domluvit se

-         udržovat pořádek v hracích koutcích, vracet hračky zpět na své místo

-         dodržovat pravidla, na kterých jsme se společně dohodli

-         vyjádřit své pocity, názory a potřeby

-         správně se v různých situacích samostatně rozhodnout a za své rozhodnutí nést odpovědnost

Share |