Chtělo by to se představit

09.03.2016 12:47

Jsme soukromé zařízení O.S.ČČK v Litoměřicích, které se zabývá speciální péčí o 2-6leté děti nemocné astmatem, alergickou rýmou, ekzémy, chronickým onemocněním horních i dolních dýchacích cest, ale také pro imunitně oslabené děti. Dochází k nám děti po operačních zákrocích, které jsou spojené s dýcháním a také ambulantní pacienti do 18 let.
Stacionář je realizován formou denního předškolního zařízení. Děti jsou přijímány na doporučení obvodních praktických lékařů pro děti a dorost ve spolupráci s odbornými lékaři. O děti se starají učitelky MŠ, zdravotní a rehabilitační sestra. Jednou týdně dochází odborný lékař, který plní dohled, předepisuje léčbu a terapie. Každý rok děti vyjíždějí na jarní a podzimní ozdravný pobyt.

Share |